Rada Rządowa Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

Komórka Rządu Do Spraw Edukacji

Head of Office

Head of Office

Jego Ekscelencja Rafał Wierzbicki Tyłuwany Honorowo Comes Isthmus Christianus
Wiceminister i członek gabinetu Rady Rządowej Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze
Sekretarz Stanu Komórki Rządowej Do Spraw Edukacji

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z formularza poniżej:


Dodatkowe informacje

Head of Office

- Pani Monika Cwalińska -
P.O. Podsekretarz Stanu Komórki Rządowej Do Spraw Edukacji